Ảnh đeo Đức Mẹ

Giá:400,000

• Chất liệu: Bạc Pháp