Ảnh đeo Đức Mẹ

Giá:730,000

• Chất liệu: Bạc Pháp, đính đá

• Mã số: 0626