Ảnh đeo Đức Mẹ

Giá:2,030,000

• Chất liệu: xi vàng Pháp