Ảnh đeo Đức Mẹ

Giá:658,000

• Chất liệu: xi vàng Pháp