Ảnh đeo Đức Mẹ

Giá:778,000

• Chất liệu: xi vàng Pháp