Thủy tinh chặn giấy

Giá:32,000

∗ Kích thước: 6×8

∗ Nhiều mẫu mã