Phù điêu để bàn hai mặt

Giá:295,000

∗ Mẫu mã: đa dạng

∗ Kích thước: 8cm