Khung ảnh để bàn

Giá:113,000

• Kích thước: 23 cm

• Chất liệu: gỗ ép