Ảnh Đức Mẹ gốm

Giá:35,000

∗ Kích thước: 9x13cm

∗ Ảnh vẽ trên gốm