Ảnh gỗ beeth để bàn

Giá:136,000

• Chất liệu: Gỗ beeth

• Kích thước: 8x10cm