Ảnh Đức Mẹ Lavang để bàn

Giá:157,000

∗ Chất liệu: Gỗ beeth

∗ Kích cỡ: 12cm