Tông huấn Laudate Deum (Anh-Việt) Hãy ngợi khen Thiên Chúa

Giá:40,000

• Tác giả: ĐGH Phanxicô

• Chuyển ngữ: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13 x 20.5 cm

• Số trang: 150

• NXB: Đồng Nai

• Năm xuất bản: 11/2023

Còn hàng