Tiệc ly để bàn

Giá:240,000

• Kích thước: 5cm

• Chất liệu: Polime phủ đồng