Thước kẻ gỗ

Giá:34,000

  • Thước gỗ: 20 cm
  • Chất liệu : Gỗ khắc laser
  •  Giá niêm yết/1c