Thầy đã làm gương cho anh em

Giá:45,000

Tác giả: Enrico Masseroni

• Chuyển ngữ: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Dụ

• NXB: Tôn Giáo Hà Nội

• Kích thước: 14 x 20 cm

• Số trang: 215

• Năm xuất bản: 2007

Còn hàng