The new testament (Nhỏ)

160,000

• NXB: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa da

• Kích thước: 10.3 x 15.5 cm

• Số trang: 594

• Năm xuất bản: 2020

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt