Passio Exsultet – Dẫn vào các nghi thức Phụng vụ tuần thánh

Liên hệ

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 20 x 28 cm

• Số trang: 104

• Năm xuất bản: 01/2016

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE:

  • * Áp dụng khi mua sách (ngoại trừ một số sản phẩm...)
  • Hết hàng