Thánh giá gỗ beeth

Giá:310,000

• Chất liệu: Gỗ beeth

• Kích thước: 5x13cm