Thánh giá đồng

Giá:4,200,000

• Kích thước: 50cm

• Chất liệu: Đồng đúc