Sổ tay công giáo bìa da 2022-2023

Giá:120,000

• Xuất bản: Nhà Sách Đức Bà Hòa Bình

• Kích thước bìa: 17 x 23 cm

• Kích thước ruột: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 140

• Năm xuất bản: 10/2022

Còn hàng