Tương lai bí tích thánh thể

Giá:20,000

• Tác giả: Bernard Cooke

• Chuyển ngữ: Giuse Phạm Đình Ái, SSS

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 98

• Năm xuất bản: 2015