Tác vụ phụng vụ của phó tế

Giá:Liên hệ

• Nguyên tác: The Liturgical Ministry of Deacons

• Tác giả: Michael Kwatera

• Chuyển ngữ: Học Viện Đa Minh

• NXB: Thời Đại

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 114

• Năm xuất bản: 2013