Lời nguyện tín hữu

Giá:50,000

• Tác giả: TĐD Inhaxiô Hồ Văn Xuân

• Nhà xuất bản: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• NXB: 10/2018