Giải đáp các vấn nạn về phụng vụ theo các văn kiện của Giáo hội – Tập 1

Giá:28,000

• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

• Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

• Số trang: 231

• Năm xuất bản: 2001