Hôn nhân và gia đình trong các tài liệu của huấn quyền

Giá:135,000

Tác Giả: Giáo sư Ramón García de Haro

• Dịch giả: Lm. Nguyễn Văn Dụ

• Loại bìa: Bìa Cứng

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 644

• Năm xuất bản: 2019