Gia đình ơn gọi – sứ mạng trong Giáo hội và thế giới giữa hai thượng Hội đồng Giám mục

Giá:75,000

• Tác giả: Lm Antonio Sciortino

• Dịch giả: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Dụ

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13 x 21 cm

• Số trang: 313

• Năm xuất bản: 2015