Bạn đường mục vụ

Giá:45,000

• Nguyên tác: Pastoral Companion

• Tác giả: John M. Huels. OSM, J.C.D

• Dịch giả: Đaminh M. Đức Sỹ, C.M.C

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 456