Thời sự thần học số 92: Bác Ái Xã Hội

Giá:36,000

• Trung tâm học vấn Đaminh

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 220

• Năm xuất bản: 02/2021