Nhật ký truyền giáo

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Lm. Ngô Phúc Hậu

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 292

• Năm xuất bản: 2010