The Wonderful Story of Christmas

Giá:10,000

• Tác giả: Matthieu de Laubier

• Ảnh minh họa: Carme Solé Vendrell

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 18 x 23 cm

• Số trang: 24

• Năm xuất bản: 2014