Nói với em về giáo hội

Giá:27,000

• Tác giả: Bruno Ferrero & Anna Peiretti

• Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 20 x 22 cm

• Số trang: 50

• Năm xuất bản: 2017