Nói với em về cầu nguyện

Giá:37,000

• Tác giả: Anna Peiretti & Bruno Ferrero

• Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 20 x 22 cm

• Số trang: 51

• Năm xuất bản: 2017