Ngôi sao đến từ phương Đông

Giá:35,000

• Tác giả: Adalberto Mainarde

• Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Hồng Đức

• Kích thước: 17 x 21 cm

• Số trang: 62

• Năm xuất bản: 2018