Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta

Giá:12,000

• Tác giả: Ban Truyền thông Gia đình Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam

• Dịch giả: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB chuyển ngữ

• NXB: Hồng Đức

• Kích thước: 11.5 x 16.5 cm

• Số trang: 29

• Năm xuất bản: 2018

Còn hàng