Lạy cha – Kính mừng Maria

Giá:26,000

• Tác giả: Nirham Tervuren – Delphine Renon

• Dịch giả: Nhóm Bayard

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 17 x 17 cm

• Số trang: 22

• Năm xuất bản: 2017