Kinh thánh bằng hình Cựu ước song ngữ Việt Anh

Giá:252,000

• Tác giả: Sweet Publising

• Dịch giả: Đỗ Văn Thuấn

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 20.5 x 28.5 cm

Còn hàng