Giáng sinh của những kể bé nhỏ

Giá:18,000

• Tác giả: Ngọc Yến, FMA & Văn Chính, SDB

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 15 x 15 cm

• Số trang: 42

• Năm xuất bản: 2018