Đaminh Saviô người bạn của em

Giá:27,000

• Tác giả: ElleDici pub

• Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Hồng Đức

• Kích thước: 19.5 x 15 cm

• Số trang: 65

• Năm xuất bản: 2018