Các dụ ngôn về lòng thương xót

Giá:25,000

• Tác giả: Ferrero Bruno

• Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA & Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 15 x 18 cm

• Số trang: 66

• Năm xuất bản: 2015