Nối lửa cho đời – Giảng dạy giáo lý theo Thánh kinh

Giá:28,000

• Dịch giả: Lê Văn Lộc

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13 x 20.5 cm

• Số trang: 236

• Năm xuất bản: 2008