Ngài đến đây làm gì – Sư phạm giáo lý trong các sách Tin mừng

Giá:55,000

• Tác giả: Tổng hợp những bài viết từ Nguyễn Công Đoan, SJ

• Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 436