Giáo lý cho người thời nay – Tập II

Giá:35,000

• Tác giả: John J. Dietzen

• Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ

• NXB: Hồng Đức

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 181

• Năm xuất bản: 2015

Chỉ còn lại 1 sản phẩm