Các tôn giáo lớn trên thế giới

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Benoit Machon

• Dịch giả: Phạm Đình Luận – Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 52