Bạn thấy gì trong nước

Giá:25,000

• Tác giả: Bruno Ferrero

• Dịch giả: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 11 x 18.5 cm

• Số trang: 87

• Năm xuất bản: 2017