Tin mừng như đã mặc khải cho tôi – Quyển thứ bốn

Giá:81,000

• Tác giả: Maria Valtorta

• Dịch giả: Nt. Phạm Thị Hùng, CMR

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 715

• Năm xuất bản: 2008