Thiên đàng là chính tha nhân

Giá:24,000

• Tác giả: Soeur Emmaunuelle

• Dịch giả: An Nguyễn

• Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 12.5 x 20.5 cm

• Số trang: 131