Thánh Gioan Thánh Giá Q5: Ngọn lửa tình nồng và thư tín

Giá:48,000

• Tác giả: THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ

• Chuyển ngữ: Nguyễn Uy Nam và Lm. Trăng Thập Tự

• NXB: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 286

• Năm xuất bản: 03/2021