Simon được gọi là Phêrô – Theo dấu chân người môn đệ Chúa

Giá:38,000

• Tác giả: Dom Maruo-Giuseppe Lepori, O.Cist

• Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, O.P

• NXB: Văn hóa – Văn Nghệ

• Kích thước: 12 x 18.5 cm

• Số trang: 206

• Năm xuất bản: 2018