Nối lửa cho đời – Yêu Thương

Giá:43,000

• Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13 x 20.5 cm

• Số trang: 252

• Năm xuất bản: 2013