Người con hoang đàng trở về

Giá:33,000

• Nguyên Tác: The Return of the Prodigal son: A story of homecoming

• Tác giả: Henri JM. Nouwen

• Dịch giả: An Nguyễn

• Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

• Số trang: 209

• NXB: 1995